Det moderna spelundret

Spel har för den stora majoriteten i Sverige och världen blivit en del av vardagen. Enligt en nu något föråldrad rapport från Dataspelsbranschen så spelar idag hela 81% av den svenska befolkningen regelbundet någon typ av spel.

Enligt denna rapporten som dataspelsbranschen släppte 2010 så spelade då 81% av Sveriges befolkning någon form av dataspel. Idag kan man bara anta att den siffran har ökat i takt med den övriga teknikanvändningen. Variationen av spel är dessutom spel gällande både de tekniska plattformarna och vilken typ av spel som spelas. Den absolut största plattformen oavsett åldersgrupp är PC som hela 75% anger att de spelar på. Inte så tätt följt efter det kommer mobiltelefonen med 36%. Efter det så följer alla de konsolerna som då fanns på marknaden.

Den grafiska kvalitén har de senaste åren utvecklats något otroligt samtidigt som spelen har blivit tillgängliga på allt fler plattformar så som i mobiler och surfplattor.

Ökningen av spelare har även synts hos spelutvecklarna som även de år efter år ökar sin omsättning och produktion. Även här har dataspelsbranschen en väldigt bra rapport som dessutom är betydligt nyare än det förra exemplet.