Blankt eller matt papper?

Det finns en hel del olika papperstyper för skrivare på marknaden. För kontorsbruk finns ett standardpapper med en gramvikt på mellan 80 och 90 gram per kvadratmeter. Detta papper är oftast matt eller halvmatt vilket underlättar läsning då ett blankt papper kan ge reflexer på ett obehagligt och förstöra läsupplevelsen. Är det däremot bilder som ska skrivas ut så är ett helblankt papper ofta att föredra då bilderna får en helt annan lyster än på matt papper.

Jämför gärna matt och blankt papper och hur dessa används olika. I en skönlitterär bok används alltid matt papper för att det är vilsamt för ögat att läsa tryckta ord på ett sådant papper. Tittar du i stället i en bok där bilderna är viktiga och ska förmedla mycket av budskapet så är pappret plankt för att framhäva bildernas skönhet.

Det händer ibland att det blir tvärtom gentemot dessa två tumregler. Det är ofta i reklam- och marknadsföringssammanhang som man använder matt papper trots att det är en grafisk framställning. Det väcker uppmärksamhet och skapar en känsla för vad avsändaren vill ha sagt.

Sedan finns det en hel del specialpapper med olika struktur, bland annat miljöpapper/returpapper som kan ha rester av sitt tidigare liv i pappersarket.