Att lägga ned företaget

När det är dags att lägga ned företaget finns det ett par olika alternativ man kan titta på. Till att börja med är det mycket beroende av vilken företagsform man haft i företaget. Här tittar vi närmare på just detta.

Aktiebolag

Aktiebolag är en väldigt populär företagsform idag och kommer med många fördelar. Det är dock mer komplicerat och tar längre att avsluta verksamheten när man driver ett aktiebolag än som enskild näringsidkare. Är detta ett helt valfritt beslut är det huvudsakligen två vägar som presenteras: likvidation eller försäljning. Det går även att avveckla aktiebolag genom fusion, delning och konkurs. Mer om dessa kan man läsa på Bolagsverket.

Likvidation betyder att man löser upp bolaget efter alla skulder betalats och det eventuella överskottet fördelats mellan alla aktieägare. Likvidation kan ske både frivillig och som tvång från Bolagsverket eller allmän domstol. Detta kan vara en ganska lång process men det går att undvika mycket av arbetet själv genom att låta ett företag som Citadellet Likvidationer AB ta över ansvaret.

Försäljning betyder helt enkelt att man säljer samtliga aktier i företaget och på så sätt låter någon annan ta över hela verksamheten. Detta kan vara en rätt så praktisk och enkelt process bara man hittar någon som är villig att köpa alla aktierna. Ju bättre skött aktiebolaget har varit och ju bättre ställt det är rent ekonomiskt desto enklare blir det att hitta en köpare.

Enskild näringsidkare

Att avsluta företaget som enskild näringsidkare är i regel väldigt enkelt. Så länge man sålt alla företagets tillgångar, sagt upp avtal, avslutat konton och betalt alla eventuella skulder, behöver man egentligen bara skicka in en anmälan om avregistrering till Bolagsverket. Detta kan man göra via e-tjänsten Verksamt.se. Efter anmälan behöver man bara vänta på att Bolagsverket avregistrerar företaget och sedan ger bekräftelse på detta.